Tuấn Phát

Tôi tình cờ biết đến Yến Sào HoGi qua mạng internet, cũng tìm hiểu một vài đơn vị khác, sau đó tôi chọn yến của HoGi. Tôi mua quà biếu ra mắt nhà bạn gái (là vk của tôi bây giờ), mọi người hài lòng, nhất là nhạc phụ ông da dẻ hồng hào hơn, mỗi lần về thăm đều dặn tôi mua yến của HoGi.