Yến Nguyên Tổ Rút Lông

Tổ Yến Rút Lông của Yensaohogi là dòng Yến sào Thượng Hạng hay còn gọi là tổ yến cao cấp còn độ nguyên chất ~98% và là dòng sản phẩm Yến Nguyên Tổ Rút Lông có chất lượng cao nhất của HoGi Yến.