Tổ Yến Thô

Yến thô nguyên tổ còn lông – (Yensaohogi.com) là tổ yến thô còn nguyên lông, giữ trọn vẹn dinh dưỡng của yến.  Sản phẩm yến thô còn lông có hình dạng vòng cung gồm có lông chim và thức ăn của chim yến như xác sâu